Αρχική σελίδα » Oι Συλλογές του Ιστορικού Αρχείου

Οι Συλλογές

Οι αρχειακές συλλογές είναι οργανωμένες σε σειρές δεμένων βιβλίων και σε σειρές φακέλων με λυτά έγγραφα. Το ΙΑ.ΕΚΠΑ προσπάθησε να οργανώσει το υλικό αυτό έτσι ώστε να ανταποκρίνεται σε δύο κριτήρια: 1) ιστορικό - να διατηρήσει τη δομή που υποθέτουμε ότι είχε το αρχείο κατά την παραγωγή του, 2) πρακτικό - να δίνει εύκολες και άμεσες απαντήσεις στα επιτακτικότερα και συνηθέστερα ερευνητικά και διοικητικά αιτήματα.

Οι αρχειακές συλλογές αποτελούνται από:

Α) τέσσερα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα σε πληροφοριακή ύλη διοικητικά αρχεία (Συγκλήτου, Πρωτοκόλλου, Εθιμοτυπίας –κυρίως δημοσιεύματα και φωτογραφικό υλικό–, Αρχείο Διεύθυνσης Σχολών).

Β) τα αρχεία που τήρησαν οι γραμματείες των πέντε Σχολών του Πανεπιστημίου Αθηνών (Θεολογική, Νομική, Ιατρική, Φιλοσοφική, Φυσικομαθηματική).

Γ) προσωπικά αρχεία Καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα αρχεία αυτά είναι πολύτιμα, καθώς προστιθέμενα στον πανεπιστημιακό πλούτο παρέχουν εξαιρετικά σημαντικές πληροφορίες για την ακαδημαϊκή και ευρύτερη επιστημονική ιστορία μας. Προς την κατεύθυνση του εμπλουτισμού αυτής της πολύτιμης και σπάνιας συλλογής στοχεύουν οι συντονισμένες προσπάθειες του Ιστορικού Αρχείου και των Ομότιμων Καθηγητών, προκειμένου να εντοπιστούν και να απογραφούν όσο το δυνατόν περισσότερα προσωπικά αρχεία. Η ανταπόκριση είναι άμεση και θερμή, δεδομένο που εγγυάται ότι σύντομα στο υπάρχον σχετικό αρχειακό υλικό θα προστεθούν και νέα προσωπικά αρχεία Καθηγητών του Πανεπιστημίου.

Δ) φωτογραφικό, ηχητικό και κινηματογραφικό υλικό από εκδηλώσεις του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ε) συλλογή προσωπογραφιών των Καθηγητών του Πανεπιστημίου.

Στην αρχειακή συλλογή του Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου Αθηνών συμπεριλαμβάνονται επίσης το υλικό που προέρχεται από: α) την Εφορεία του Αιγινητείου Νοσοκομείου, β) την Εφορεία του Πανεπιστημιακού Ναού των Εισοδίων της Θεοτόκου και Αγίας Βαρβάρας (Καπνικαρέας), γ) την Πανεπιστημιακή Λέσχη, δ) το Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Τέλος, στόχος του Ιστορικού Αρχείου είναι να συγκεντρωθεί κάθε τεκμήριο και κάθε μαρτυρία που σχετίζεται με το φοιτητικό κίνημα και τη δράση του.