Το Αρχείο

Το Ιστορικό Αρχείο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΙΑ.ΕΚΠΑ) στεγάζεται σε ένα μεσοπολεμικό κτίριο ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου, στην οδό Σκουφά 45. Ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί ερευνητικό και διοικητικό κέντρο του Πανεπιστημίου. »


Η Συλλογή

Η αρχειακή συλλογή του ΙΑ.ΕΚΠΑ είναι οργανωμένη σε σειρές δεμένων βιβλίων και σε σειρές φακέλων με λυτά έγγραφα. Το ΙΑ.ΕΚΠΑ προσπάθησε να οργανώσει το υλικό αυτό έτσι ώστε να ανταποκρίνεται σε δύο κριτήρια: 1) ιστορικό - να διατηρήσει τη δομή που υποθέτουμε ότι είχε το αρχείο κατά την παραγωγή του, 2) πρακτικό - να δίνει εύκολες και άμεσες απαντήσεις στα επιτακτικότερα και συνηθέστερα ερευνητικά και διοικητικά αιτήματα. Η αρχειακή συλλογή αποτελείται από: »


Το Φυλλάδιο του Ιστορικού Αρχείου (2012)
  • Εισιτήριο για την τελετή θεμελίωσης του Πανεπιστημίου
  • Πρόγραμμα της ενάρξεως του Πανεπιστημίου
  • Η πρώτη σφραγίδα του Πανεπιστημίου
  • Η Αθηνά του Λαβάρου του Πανεπιστημίου
  • Το Αιγινήτειο Νοσοκομείο
  • Το Φοιτητικό Ανανγωστήριο της Πανεπιστημιακής Λέσχης