Αρχική σελίδα » Έρευνες για την Ιστορία του Πανεπιστημίου Αθηνών

Έρευνες για την Ιστορία του Πανεπιστημίου

Μία από τις βασικές δραστηριότητες του Ιστορικού Αρχείου είναι και η ερευνητική. Το ερευνητικό του έργο υποστηρίζεται από το διοικητικό, το αρχειονομικό και το έργο της ψηφιοποίησης. Ενισχύεται από την καλλιέργεια της επιστημονικής συνεργασίας με ανάλογα κέντρα και ινστιτούτα της ημεδαπής και αλλοδαπής, από την οργάνωση διαλέξεων, ημερίδων, συνεδρίων σε παρεμφερείς τομείς, από την πραγματοποίηση επιστημονικών δημοσιεύσεων και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την οργάνωση των αρχείων. Υπηρετώντας και αναπτύσσοντας το σύνολο των πιο πάνω δραστηριοτήτων, το Ιστορικό Αρχείο φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα πολύπλευρο, διεπιστημονικό κέντρο έρευνας.

Πέρα από τις ερευνητικές κατευθύνσεις, ένας από τους καταστατικούς στόχους του Ιστορικού Αρχείου είναι και η προώθηση της ανάπτυξης του επιστημονικού διαλόγου γύρω από θέματα της Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και γενικότερα των Πανεπιστημίων, ελληνικών και ευρωπαϊκών. Στόχοι, μεταξύ άλλων, είναι να αναδειχθούν νέα πεδία έρευνας, να συστηματοποιηθεί η προβληματική γύρω από την ιστορία των Πανεπιστημίων, να προσελκυσθούν φοιτητές, (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) καθώς και νέοι ερευνητές. Η πρόθεσή είναι να καλλιεργηθεί ένα μόνιμο ενδιαφέρον μέσα από το ζωντανό διάλογο στον οποίο θα συμμετέχουν ενεργά ομιλητές, σχολιαστές και κοινό. Στο πλαίσιο αυτό έχουν διοργανωθεί: α) Συνέδριο με θέμα, «Πανεπιστήμιο και Μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα: ιστορικές προσεγγίσεις» (7 & 8 Ιουνίου 2007)· β) Διαρκές σεμινάριο γύρω από την Ιστορία των Πανεπιστημίων (από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008)· γ) «Συζητώντας και πάλι για την Παιδεία. Ημερίδα προς τιμήν του κυρίου Αλέξη Δημαρά», (18 Φεβρουαρίου 2009). Συνεχίζοντας αυτή την προσπάθεια διοργανώνεται ένα διατμηματικό μεταπτυχιακό μάθημα με τίτλο «Προσεγγίσεις στην Ιστορία του Πανεπιστημίου Αθηνών (19ος- αρχές 20ού αιώνα)». Το μεταπτυχιακό σεμινάριο εντάχθηκε τελικά στο Μεταπτυχιακό κύκλο του Τμήματος Μ.Ι.Θ.Ε., με συνεργαζόμενα τμήματα: Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ), Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (Πάντειο Πανεπιστήμιο), συντονισμός του Ιστορικού Αρχείου. Το σεμινάριο ξεκίνησε το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2009-2010 και συνεχίζεται κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011. Στόχος του είναι να προσεγγίσει τη νεότερη και σύγχρονη ιστορία της ανώτατης εκπαίδευσης, εξετάζοντας πολυπρισματικά και ενταγμένο στο ευρύτερα ευρωπαϊκά συμφραζόμενα έναν από τους κεντρικότερους θεσμούς του Ελληνικού κράτους, το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στο σεμινάριο εξετάζονται θέματα όπως, ιστοριογραφία του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστήμιο και Μεταρρυθμίσεις, Πανεπιστήμιο και Πολιτική, Πανεπιστήμιο και Κοινωνία. Το σεμινάριο συντονίζεται από το Ιστορικό Αρχείο και στεγάζεται στην αίθουσα εκδηλώσεών του.