Αρχική σελίδα » Έρευνες για την Ιστορία του Πανεπιστημίου Αθηνών » Ιστορία του Πανεπιστημίου Αθηνών / Ιστορία των Σχολών

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 1837-1937

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 1837-1937

24-09-2016 25 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   Το Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΙΑ.ΕΚΠΑ), αποτελεί το σημαντικότερο και μεγαλύτερο αρχείο φορέα ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα μας. Στις συλλογές του,...


Αποτελέσματα 1 μέχρι 6 από τα συνολικά 7

Βάσεις Δεδομένων Σχολών ΕΚΠΑ

Ιστορία των Σχολών του Πανεπιστημίου Αθηνών 

Βάσεις Δεδομένων για τους διδάσκοντες των Σχολών και τα μαθήματα που δίδαξαν.

 

Το Ιστορικό Αρχείο, αξιοποιώντας το πλούσιο τεκμηριωτικό του υλικό, προέβη στην περαιτέρω επεξεργασία του και προχώρησε στην εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων για την ιστορία των Σχολών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η δομή των ερευνών αυτών αρθρώνεται γύρω από δύο άξονες: α) το ακαδημαϊκό προφίλ των ατόμων που δίδαξαν στην εκάστοτε Σχολή, β) την εξέλιξη των γνωστικών αντικειμένων (1837-1982). Το υλικό καταχωρείται σε βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά περιβάλλοντα. Οι έρευνες αυτές καταγράφουν τις θεσμικές αλλά και τις ιδιαίτερες για την πορεία κάθε Τμήματος των Σχολών τομές. Με αυτό τον τρόπο σκιαγραφείται η ταυτότητά του κάθε Τμήματος από τη στιγμή της σύλληψής του και μέχρι τη χρονολογία της τυπικής θέσμισής του. Το πολύτιμο και ποικίλο υλικό που περιλαμβάνεται σε αυτά τα ερευνητικά προγράμματα ανοίγει γόνιμους δρόμους για περαιτέρω έρευνα, εγείροντας πολλαπλά και ενδιαφέροντα ζητήματα, όπως: τη συγκριτική ανάγνωση της εξέλιξης των γνωστικών αντικειμένων στην Ελλάδα με την αντίστοιχη διαδικασία στην Ευρώπη, την ανάδειξη των επαγγελματικών ειδικεύσεων και δεξιοτήτων ανά κλάδο, την άρθρωση της σχέσης μεταξύ προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, τη σχέση μεταξύ ακαδημαϊκής και ευρύτερης δημόσιας παρουσίας των διδασκόντων πανεπιστημιακών κ.ο.κ.

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί

1)      η έρευνα για τη Σχολή Θετικών Επιστημών υπό την επίβλεψη της Ιστορικού Νίκης Μαρωνίτη.

2)      η έρευνα για τη Ν.O.Π.Ε. υπό την επίβλεψη των Ιστορικών Νίκης Μαρωνίτη και Άντας Διάλλα.Ο πρώτος τόμος αυτής της έρευνας εκδόθηκε το 2010 υπό τον τίτλο Νομική Σχολή (1837-1982) Διδακτικό Προσωπικό. Μαθήματα. Τόμος Ι από το Ιστορικό Αρχείο ΕΚΠΑ και τις εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα.  

Εκτός αυτών των ερευνών που έχουν ολοκληρωθεί, έχουν δρομολογηθεί οι αντίστοιχες έρευνες και για τις υπόλοιπες Σχολές.