Αρχική σελίδα » Έρευνες για την Ιστορία του Πανεπιστημίου Αθηνών » Άλλες Έρευνες

Άλλες έρευνες

«Ανάδειξη με σύγχρονα μέσα του Προσωπικού Αρχείου και της Βιβλιοθήκης του Αθανάσιου Ευταξία»

Στο πλαίσιο της μελέτης της ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Αθανάσιος Ευταξίας αναδείχθηκε μία από τις εμβληματικές προσωπικότητες των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στα τέλη του 19ου αιώνα. Διετέλεσε δημοσιογράφος, υπουργός Παιδείας και Εκκλησιαστικών, πρωθυπουργός, γερουσιαστής και δεινός αναγνώστης. Oι ερευνητές του Ιστορικού Αρχείου εντόπισαν σε σχολείο της Αμφίκλειας το προσωπικό του αρχείο και την πλούσια σε σπάνια βιβλία και φυλλάδια εποχής βιβλιοθήκη του. Στο προσωπικό του αρχείο, το οποίο επιμερίζεται σε 10 μεγάλους φακέλους λυτών εγγράφων, περιλαμβάνονται σημαντικές εκθέσεις, σχόλια και υπομνήματα αναφορικά με επίμαχα, πολιτικά, οικονομικά και πολιτισμικά ζητήματα της περιόδου 1880-1930. Εξίσου σημαντική είναι όμως και η βιβλιοθήκη του, στο μέτρο που περιλαμβάνει πολλές εξαντλημένες εκδόσεις – βιβλίων ή φυλλαδίων- οι οποίες συμπληρώνουν πολλά κενά στην ιστορική βιβλιογραφία. Το υλικό αυτό καταγράφηκε με βάση σύγχρονους αρχειονομικούς κανόνες και ψηφιοποιήθηκε. Η καταλογογράφηση αποτυπώθηκε σε ηλεκτρονικό κατάλογο. Το ερευνητικό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Δήμο Αμφίκλειας και τον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Τσιτσιπή, υπό την επιστημονική επίβλεψη του Ιστορικού Αρχείου και με την ευγενή χορηγία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση.

«Αρχείο Αλέξανδρου Ζαΐμη»

Ένα ακόμα ερευνητικό πρόγραμμα που εκπόνησε η κ. Νίκη Μαρωνίτη εκ μέρους του Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου Αθηνών είναι η καταγραφή και μελέτη του Αρχείου Ζαΐμη σε συνεργασία με το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας. Στόχος της μελέτης και του ερευνητικού προγράμματος ήταν να καταγραφεί το ογκώδες και ποικιλόμορφο αρχείο του Αλέξανδρου Ζαΐμη και να γραφεί η βιογραφία του ανδρός, έτσι ώστε να αναδειχθεί στο πολιτικό πεδίο, η πολιτική σταδιοδρομία του, στην οικονομική σφαίρα η σταδιοδρομία του ως υποδιοικητή και διοικητή της Εθνικής Τράπεζας και στο κοινωνικό-πολιτισμικό επίπεδο η προσφορά του σε αυτούς τους τομείς μέσα από τη δράση του σε διάφορους συλλόγους και εταιρίες.