Αρχική σελίδα » Oι Συλλογές του Ιστορικού Αρχείου » Ψηφιοποιημένες Συλλογές

Ψηφιοποιήσεις Αρχειακών Συλλογών

Στον τομέα της ψηφιοποίησης το ΙΑ.ΕΚΠΑ έχει εκτελέσει τα παρακάτω προγράμματα:

1) Ψηφιοποίηση των Πρακτικών Συνεδριάσεων της Συγκλήτου και των Σχολών, εντύπων και φωτογραφικού υλικού, με την επιχορήγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Μέτρο 1.3.: Τεκμηρίωση, Αξιοποίηση και Ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού, Πρόσκληση 65) (2005-2006).

Αναλυτικά, πραγματοποιήθηκαν οι εξής εργασίες:

1Α) Ψηφιοποίηση

Αρχείο Γραμματείας Συγκλήτου (1837 – 1983)

Αρχείο Φιλοσοφικής Σχολής (1838 – 1950)

Αρχείο Νομικής Σχολής (1838 – 1950)

Αρχείο Φυσικομαθηματικής Σχολής (1896 – 1950)

Αρχείο Θεολογικής Σχολής (1857 – 1950)

Αρχείο Ιατρικής Σχολής (1851 – 1950)

Αρχείο Φωτογραφιών (1961 – 1996)

Έντυπα (1837 – 1986)

1Β) Τεκμηρίωση με τη μέθοδο της λημματογράφησης (καθορισμός πλήθους και είδους χαρακτηριστικών, οργάνωση λημμάτων και θησαυρών, φόρμες χαρακτηρισμού). Αυτές οι εργασίες δεν προβλέπονταν στο Πρόγραμμα, αλλά αποφασίσαμε να τις υλοποιήσουμε χωρίς πρόσθετη χρηματοδότηση αφού από μόνη της η ψηφιοποίηση δεν ήταν επαρκής για μία ολοκληρωμένη λειτουργία του Αρχείου.

Πρακτικά Συνεδριάσεων Συγκλήτου, 1838-1932

Πρακτικά Συνεδριάσεων Φιλοσοφικής Σχολής, 1838-1932

Πρακτικά Συνεδριάσεων Νομικής Σχολής, 1838-1932

Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής, 1896-1932

Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής, 1851-1932

Πρακτικά Συνεδριάσεων Θεολογικής Σχολής, 1857-1932.

1Γ) Σχεδιασμός, διαχείριση και παραμετροποίηση του λογισμικού για την υποστήριξη της ψηφιακής συλλογής.

2) Η «Κοινωνία της Πληροφορίας» επιβράβευσε το έργο του Ιστορικού Αρχείου, προσφέροντας ένα επιπλέον ποσό, που δαπανήθηκε για την εκτέλεση του έργου «Δημιουργία ενιαίου διαδικτυακού τόπου για την ανάδειξη και προβολή της ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου» (2007-2008) και το οποίο ολοκληρώθηκε σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής και το Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου. Στο πλαίσιο του έργου ψηφιοποιήθηκαν Γενικά Μητρώα Φοιτητών των ετών 1891-1895. Επίσης, λημματογραφήθηκαν Πρυτανικοί Λόγοι. Τέλος, σχεδιάστηκε η αρχιτεκτονική δομή του ενιαίου διαδικτυακού τόπου.

Τα αποτελέσματα αυτών των δύο προαναφερθέντων προγραμμάτων ψηφιοποίησης δημοσιοποιήθηκαν στις εξής ημερίδες: 1) Ημερίδα για την παρουσίαση του προγράμματος ΚτΠ (02/02/2007) στο Αμφιθέατρο «Ι.Δρακόπουλος» στο κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών, και 2) Ημερίδα για την παρουσίαση του έργου για τον ενιαίο διαδικτυακό τόπο (09/03/2009) στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ιστορικού Αρχείου. Τέλος, έχει εκδοθεί και το αντίστοιχο έντυπο υλικό.

3) Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού του Μαράσλειου Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης (2007). Συνολικά ψηφιοποιήθηκαν περίπου 10.000 τεκμήρια.

4) Ψηφιοποίηση και λημματογράφηση τμημάτων των Αρχείων των Σχολών, με την ευγενή χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Σ. Νιάρχος (2007-2008).

Αναλυτικά, ψηφιοποιήθηκαν:

Αρχείο Φιλοσοφικής Σχολής (1950 – 1964)

Αρχείο Νομικής Σχολής (1950 – 1970)

Αρχείο Φυσικομαθηματικής Σχολής (1950 – 1980)

Αρχείο Θεολογικής Σχολής (1950 – 1967)

Αρχείο Ιατρικής Σχολής (1950 – 1972)

Αρχείο Φαρμακευτικής Σχολής (1851 – 1892)

Αναλυτικά, λημματογραφήθηκαν:

Αρχείο Φιλοσοφικής Σχολής (1932 – 1964)

Αρχείο Νομικής Σχολής (1932 – 1970)

Αρχείο Φυσικομαθηματικής Σχολής (1932 – 1980)

Αρχείο Θεολογικής Σχολής (1950 – 1967)

Αρχείο Ιατρικής Σχολής (1932 – 1972)

Αρχείο Φαρμακευτικής Σχολής (1851 – 1892)

Το Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος είχε στηρίξει και στο παρελθόν (1999-2001) το ΙΑ.ΕΚΠΑ στα πρώτα στάδια των εργασιών ψηφιοποίησης αρχειακού υλικού.

5) Ψηφιοποίηση του προσωπικού αρχείου και της βιβλιοθήκης του Αθανάσιου Ευταξία, με την ευγενή χορηγία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ι. Σ. Λάτση (2008-2009).

6) Ψηφιοποίηση και λημματογράφηση του Αρχείου Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου (1837-1950). Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου (2016-2017) ψηφιοποιήθηκαν και λημματογραφήθηκαν περισσότερες από 400.000 λυτά έγγραφα με την ευγενική χορηγία της Εταιρείας  JT International Hellas.  

Το μεγαλύτερο μέρος του ψηφιοποιημένου υλικού, καταλογογραφημένο και επεξεργασμένο με βάση θεματικούς όρους και λέξεις κλειδιά, είναι αναρτημένο στην ψηφιακή βιβλιοθήκη ΠΕΡΓΑΜOΣ και διατίθεται στο επιστημονικό και ερευνητικό κοινό. Έχουν, επίσης, παρθεί και όλα τα απαραίτητα μέτρα για θέματα copyright και προσωπικών δεδομένων.