Αρχική σελίδα » Oι Συλλογές του Ιστορικού Αρχείου » Συνοπτικοί Κατάλογοι

Συνοπτικοί Κατάλογοι Αρχειακών Συλλογών

Συνοπτικός ηλεκτρονικός κατάλογος της συλλογής του Ιστορικού Αρχείου

Το αρχειακό υλικό που καταγράφηκε και εισήχθηκε στη βάση δεδομένων ανήκει σε γραμματείες διοικητικών υπηρεσιών καθώς και σε σχολές και παραρτήματα που ανήκουν στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρόκειται για ένα Συνοπτικό Κατάλογο (κατάλογο βασικών πληροφοριών π.χ. τίτλος, χρονολογία, υπηρεσία παραγωγής εγγράφων ... κ.τ.λ.) που περιγράφει το αρχειακό υλικό σε επίπεδο φακέλου εγγράφων. Η χρονολογική περίοδος που καλύπτει η ενοποιημένη αρχειακή συλλογή είναι 1837-1990. Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά οι αρχειακές συλλογές όπου και έχουν ενοποιηθεί :

Αρχείο Γραμματείας (Πρωτοκόλλου) Συγκλήτου

Αρχείο Πρυτανείας

Αρχείο Φιλοσοφικής Σχολής

Αρχείο Ιατρικής Σχολής

Αρχείο Οδοντιατρικής Σχολής

Αρχείο Φυσικομαθηματικής Σχολής

Αρχείο Νομικής Σχολής

Αρχείο Θεολογικής Σχολής

Αρχείο Παν/κης Κλινικής Αιγινήτειου Νοσοκομείου

Αρχείο Παν/κης Κλινικής Αρεταίειου Νοσοκομείου

Αρχείο Πανεπιστημιακού Ναού Καπνικαρέας

Αρχεία Προσωπικών Συλλογών Καθηγητών

Ο ερευνητής έχει την δυνατότητα να αναζητήσει τις πληροφορίες που θέλει σε επίπεδο τίτλου και χρονολογίας και φυσικά μπορεί να ξεφυλλίσει τις φόρμες εισαγωγής των δεδομένων της ενοποιημένης αρχειακής συλλογής. Για τις οδηγίες αναζήτησης στον Συνοπτικό Κατάλογο της συλλογής του ΙΑ.ΕΚΠΑ κάντε κλικ εδώ ΟΔΗΓΙΕΣ

Η δημιουργία της βάσης δεδομένων, η εισαγωγή των πληροφοριών αλλά και η επιτόπου καταγραφή του αρχειακού υλικού σε χειρόγραφες φόρμες στα κτίρια των υπηρεσιών που φυλάσσονται τα παραπάνω αρχεία, έγινε από τους παρακάτω συνεργάτες που αναφέρονται με αλφαβητική σειρά επωνύμων : Δέσποινα Βαλατσού, Σοφία Βασιλειάδου, Δανάη Βεντουράκη, Σάββας Κιναμπάς, Νάνση Μεγρέμη, Ειρήνη Μεργούπη-Σαββαΐδου, Ντίνα Νταλούκα, Μιχάλης Χαχλάκης.

Για να δείτε τον Συνοπτικό Κατάλογο της συλλογής του ΙΑ.ΕΚΠΑ στο πρόγραμμα Access κάντε κλικ εδώ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αρχεία


Α.1. Αρχείο Γραμματείας Συγκλήτου

Πρακτικά Συνεδριάσεων της Συγκλήτου: τόμοι 1-79Β, έτη 1842-1968

Πρακτικά Συνεδριάσεων της Συγκλήτου: έτη 1968-1982

Πρακτικά Συγκλητικής Επιτροπής: έτη 1970-1977

Ευρετήρια Πρακτικών Συγκλήτου: τόμοι 1-67, έτη 1897-1962

Ευρετήρια Πρακτικών Συγκλήτου: έτη 1962-1983 (η σειρά δεν είναι πλήρης)

Ακίνητα Πανεπιστημίου Αθηνών

Οργανόγραμμα Πανεπιστημιακής Λέσχης

Τοπογραφικά Πανεπιστημίου Αθηνών

Κτηματολόγιο Πανεπιστημίου Αθηνών

Επίτιμοι καθηγητές

Βιβλίο Αρχαιρεσιών: τόμοι 1-5, έτη 1837-1959

 

Α.2. Αρχείο Πρωτοκόλλου 1837-1953

Θεματικές κατηγορίες:

1. Αλληλογραφία

2. Διάφορα (εισερχόμενα-εξερχόμενα)

3. Εκπαιδευτικά - Οικονομικά - Δικαστικά - Διάφορα [Οικονομική διαχείριση, Δαπάνες Πανεπιστημίου, Προϋπολογισμός, Σχολές, Επιστημονικές Συλλογές, Παραρτήματα, Προγράμματα Διδαχθέντων Μαθημάτων, Εκπαίδευση, Εξεταστική Επιτροπή για Αλλοδαπούς, Δικαστικά, Συνδρομές προς Έκδοση Συγγραμμάτων, Αγορές-Δωρεές Βιβλίων Καλλιτεχνία, Ευρετήρια, Διάφορα]

 

Α.3. Αρχείο Διεύθυνσης των Σχολών

Γενικά Μητρώα ανανεώσεων Εγγραφών των Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1875-1935

 

Α.4. Αρχείο Θεολογικής Σχολής

Πρακτικά Συνεδριάσεων της Θεολογικής Σχολής, 1857-1967

Πρακτικά Εκλογής Καθηγητών, 1965

Υποβολή υποψηφιοτήτων για διδακτικές θέσεις, έτη 1957-1969

Διδακτορικές Διατριβές

Εξετάσεις, έτη 1893-1958

Μητρώα Φοιτητών, έτη 1922-1953

Αρχείο Γραμματείας, έτη 1924-1965

Σχέδια Πτυχίων, 1950-1964

Βιβλιάρια Σπουδών, 1922-1968

Πρωτότυπα Πτυχίων – Καθομολογήσεις

 

Α.5. Αρχείο Φιλοσοφικής Σχολής

Πρακτικά Συνεδριών Φιλοσοφικής Σχολής, έτη 1867-1964

Αρχείον, έτη 1894-1953

Εξετάσεις, 1852-1964

Εισιτήριοι διαγωνισμοί, έτη 1955-1964

Απολυτήρια, έτη 1934-1964

Διδακτορικές διατριβές, έτη 1942-1963

Εισηγητικές εκθέσεις, έτη 1955-1967

Μητρώο Φοιτητών, 1912-1960

Γενικό Μητρώο Φιλοσοφικής Σχολής, έτη 1922-1959

Ποικίλα

Α.6. Αρχείο Ιατρικής Σχολής

Πρακτικά Συνεδριών Ιατρικής Σχολής, τόμοι 1- 44, έτη 1851-1962

Πρακτικά Συνεδριών Ιατρικής Σχολής, έτη 1965-1982

Ποικίλα

Διδακτορικές διατριβές. (το μεγαλύτερο μέρος έχει κατατεθεί στο ΕΚΤ)

Πτυχιακές Εξετάσεις- Πτυχία, έτη 1877-1960

 

Α.6./β Φαρμακευτική Σχολή

Πρακτικά Συνεδριάσεων Φαρμακευτικής Σχολής, 1851-1892

 

Α.7. Αρχείο Νομικής Σχολής

Πρακτικά Συνεδριάσεων Νομικής Σχολής , έτη 1866-1970

Ευρετήριο Πρακτικών Συνεδριών της Νομικής Σχολής, έτη 1911-1967

Εξετάσεις γραπτές, προφορικές, τμηματικές, πτυχιακές, έτη 1858-1967

Μητρώα Φοιτητών, έτη 1927-1963

Δελτία Φοιτητών, 1937-1964

Αρχείο εγγράφων Νομικής Σχολής , έτη (1885-1985) Για τον κατάλογο Exel εδώ 

Οδηγίες Πλοήγησης Χρηστών για τον κατάλογο του αρχείου Νομικής σε μορφή Exel:

1. Στο πεδίο με τίτλο "Κωδικός Φακέλου/Τεκμηρίου" το αναγνωριστικό "S"

δηλώνει την Σειρά, το "SS" την Υπό σειρά, το "F" τον Φάκελο και το

"IT" το Τεκμήριο

2. Οι έγχρωμες γραμμές αντιστοιχούν σε κάθε Σειρά και Υπό σειρά του

αρχειακού υλικού και δηλώνουν το τέλος της μίας (σειράς /υπό σειράς) και την

αρχή της άλλης

3. Η εναλλαγή των έγχρωμων γραμμών ίδιου χρώματος (π.χ. κόκκινο) δηλώνουν

την αλλαγή ραφιού στο dexion

 

Α.8. Αρχείο Φυσικομαθηματικής Σχολής

Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής, έτη 1896-1971

Πτυχιακές Εξετάσεις, έτη 1921-1959

 

Β.1. Προσωπικά Αρχεία των Καθηγητών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Αρχείο Ανδρέα Ανδρεάδη

Αρχείο Θεόφιλου Βέικου

Αρχείο Σπυρίδωνα Λάμπρου

Αρχείο Μιχαήλ Μουτσούλα

Αρχείο Δημητρίου Παπούλια

Αρχείο Βασιλείου Σφυρόερα