Αρχική σελίδα » Το Αρχείο » Προσωπικό

Προσωπικό

Μακρίνα Τσιωτάκη, Δ.Υ., Υπεύθυνη γραμματείας του ΙΑ.ΕΚΠΑ, τηλ. 210368 9522, e-mail: mtsiot@uoa.gr

Μιχάλης Χαχλάκης, Δ.Υ., Υπεύθυνος συντήρησης αρχειακής συλλογής και επόπτης κτηρίου, τηλ. 210368 9525, e-mail: mchachlakis@uoa.gr

Χάιδω Μπάρκουλα, ΕΔΙΠ, Υπεύθυνη Επιστημονικού Έργου, τηλ. 210368 9523, e-mail: cbarkou@pspa.uoa.gr

Ασημίνα Λιάζου, Δ.Υ., Βιβλιοθηκονόμος, τηλ. 210368 9529, e-mail: aliazou@uoa.gr

Χριστίνα Μπάκουλα, Δ.Υ., Υπεύθυνη Αναγνωστηρίου, τηλ. 210368 9526, e-mail: christba@uoa.gr

Γιάννης Βασιλείου, Δ.Υ., Συντονιστής ψηφιοποιήσεων και διαχείριση ιστοσελίδας Αρχείου, τηλ. 210368 9528, e-mail: vasilioug@elke.uoa.gr 

Ζωή Μαλτέζου, Δ.Υ., Τεκμηρίωση αρχειακού υλικού, εξυπηρέτηση ερευνητικών αιτημάτων, τηλ. 210368 9526, e-mail: zmaltezo@uoa.gr 

FAX Γραμματείας: 210368 9532

Mail επικοινωνίας: istorikoarxeio@uoa.gr