Αρχική σελίδα » Το Αρχείο » Προσωπικό

Προσωπικό

Βασιλείου Ιωάννης, Δ.Υ., Συντονιστής ψηφιοποιήσεων και διαχείρισης  ιστοσελίδας Αρχείου, τηλ.2103689524,

e-mail:Vasilioug@elke.uoa.gr  

 

Λιάζου Ασημίνα, Δ.Υ., Βιβλιοθηκονόμος, Υπεύθυνη αναγνωστηρίου τηλ. 210368 9529, 

e-mail: aliazou@uoa.gr

 

Λυκιαρδοπούλου Άρτεμις, Δ.Υ., Υπεύθυνος τεχνολογικών εφαρμογών ΙΑ.ΕΚΠΑ, τηλ. 2103689526

e-mail: artlyc{at}uoa.gr


Μαλτέζου Ζωή, Δ.Υ., Τεκμηρίωση αρχειακού υλικού, Εξυπηρέτηση ερευνητικών αιτημάτων, τηλ. 210368 9526,

e-mail: zmaltezo@uoa.gr 

 

Μπάκουλα Χριστίνα, Δ.Υ., Υπεύθυνη ψηφιακών συλλογών, Τεκμηρίωση αρχειακού υλικού, τηλ. 210368 9526,

e-mail: christba@uoa.gr

 

Μπάρκουλα Χάιδω, ΕΔΙΠ, Υπεύθυνη Επιστημονικού Έργου, τηλ. 210368 9523,

e-mail: cbarkou@pspa.uoa.gr

 

Τσιωτάκη Μακρίνα, Δ.Υ., Υπεύθυνη γραμματείας του ΙΑ.ΕΚΠΑ, τηλ. 210368 9522,

e-mail: mtsiot@uoa.gr

 

Χαχλάκης Μιχάλης , Δ.Υ., Υπεύθυνος συντήρησης αρχειακής συλλογής και κτηρίου, τηλ. 210368 9525,

e-mail: mchachlakis@uoa.gr

 

Χριστοπούλου Ευγενία, Δ.Υ., Τεκμηρίωση αρχειακού υλικού, Εξυπηρέτηση ερευνητικών αιτημάτων, τηλ. 210368 9524, 

e-mail: evnchristopo@uoa.gr

 

FAX Γραμματείας: 210368 9532

E-mail επικοινωνίας: istorikoarxeio@uoa.gr