Αρχική σελίδα » Το Αρχείο » Διοικούσα Επιτροπή

Διοικούσα Επιτροπή

Η  Διοικούσα Επιτροπή του Ιστορικού Αρχείου, η οποία ορίστηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου στη συνεδρία της 6ης Ιουνίου 2018 με τετραετή θητεία, αποτελείται από τους εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καραμανωλάκης Ευάγγελος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΜΕΛΗ:

Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος, Καθηγητής της Νομικής Σχολής

Κουζέλης Γεράσιμος, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

Παπαδία-Λάλα Αναστασία, Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Ζώρας Γεράσιμος, Καθηγητής του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Βρότσος Ιωάννης, Καθηγητής του Τμήματος Οδοντιατρικής

Πατηνιώτης Εμμανουήλ, Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης

Ευγενία Μπουρνόβα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Πουλάκου-Ρεμπελάκου Ελευθερία-Φωτεινή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής

Στεφανή Ευανθία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών

Ασημακοπούλου Φωτεινή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαίδευσης και

    Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Παπαθανασίου Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

  

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ:

Γαβρόγλου Κώστας, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, (2003-2014)

Δερτιλής Γιώργος, Directeur d' Etudes, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales Paris, Ομότιμος Καθηγητής Ιστορίας - Πανεπιστήμιο Αθηνών, (1991-2003)

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Δερτιλής Γιώργος, Directeur d' Etudes, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales Paris, Ομότιμος Καθηγητής Ιστορίας - Πανεπιστήμιο Αθηνών