Αρχική σελίδα » Το Αρχείο » Διοικούσα Επιτροπή

Διοικούσα Επιτροπή

Η  Διοικούσα Επιτροπή του Ιστορικού Αρχείου, η οποία ορίστηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου στη συνεδρία της 30ης Απριλίου 2014 με τετραετή θητεία, αποτελείται από τους εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καραμανωλάκης Ευάγγελος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΜΕΛΗ:

Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τμήματος Νομικής

Κουζέλης Γεράσιμος, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

Παπαδία-Λάλα Αναστασία, Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Ζώρας Γεράσιμος, Καθηγητής Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Κουμπαράκης Εμμανουήλ, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Βρότσος Ιωάννης, Καθηγητής Τμήματος Οδοντιατρικής

Ευγενία Μπουρνόβα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Πατηνιώτης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος  Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης

Στεφανή Ευανθία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών

Παπαθανασίου Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Πουλάκου-Ρεμπελάκου Ελευθερία-Φωτεινή Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής

 

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ:

Γαβρόγλου Κώστας, Καθηγητής του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, (2003-2014)

Δερτιλής Γιώργος, Directeur d' Etudes, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales Paris, Ομότιμος Καθηγητής Ιστορίας - Πανεπιστήμιο Αθηνών, (1991-2003)

 

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Δερτιλής Γιώργος, Directeur d' Etudes, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales Paris, Ομότιμος Καθηγητής Ιστορίας - Πανεπιστήμιο Αθηνών