Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

04.08.2021

Τα νέα του Ιστορικού Αρχείου ΕΚΠΑ (ΙΟΥΛΙΟΣ 2021)

Το Ι.Α. ΕΚΠΑ ακολουθώντας τις γενικές οδηγίες του Διεθνούς Συμβουλίου Αρχείων, της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας και των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ) προχωράει στη συστηματική καταγραφή των αρχειακών του συλλογών με βάση το Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής – ΔΙΠΑΠ, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Η ενδελεχής και συστηματική συμπλήρωση των εν λόγω δελτίων θα βοηθήσει πολλαπλά το ερευνητικό κοινό.

Για να δείτε το δελτίο του ΙΑ ΕΚΠΑ

Πατήστε εδώ