Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

01.11.2017

Προσκεκλημένος μας ο Robert Perks, επιμελητής του Αρχείου Προφορικής Ιστορίας της Βρετανικής Βιβλιοθήκης

Σεμινάριο Αρχειακής διαχείρισης Συλλογών οπτικοακουστικών μαρτυριών

Η Ένωση Προφορικής Ιστορίας και το Ιστορικό Αρχείο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), διοργανώνουν σεμινάριο αρχειακής διαχείρισης συλλογών οπτικοακουστικών μαρτυριών, το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στο χώρο του Ιστορικού Αρχείου του ΕΚΠΑ (Σκουφά 45), την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017. Προσκεκλημένος μας είναι μια εξέχουσα προσωπικότητα στο χώρο της προφορικής ιστορίας: ο Robert Perks, κύριος επιμελητής του Αρχείου Προφορικής Ιστορίας της Βρετανικής Βιβλιοθήκης και Διευθυντής της Εθνικής Συλλογής Αφηγήσεων Ζωής του ίδιου Ιδρύματος.

Η ραγδαία ανάπτυξη της προφορικής ιστορίας στην Ελλάδα κατά την τελευταία πενταετία και ο πολλαπλασιασμός των δημόσιων και ιδιωτικών συλλογών προφορικών μαρτυριών έχουν θέσει επί τάπητος το πρόβλημα της ορθής διαχείρισης αυτών των αρχείων, με πλήρη σεβασμό της ιδιαιτερότητας των προφορικών πηγών. Επιπλέον, το ζωντανό ενδιαφέρον των πολιτών για την προφορική μνήμη καταγράφεται και στη δημιουργία μεγάλου αριθμού τοπικών αυτοδιαχειριζόμενων ομάδων προφορικής ιστορίας σε ολόκληρη τη χώρα. Πώς μπορεί να διαφυλαχθεί με τον ασφαλέστερο τρόπο αυτό το σημαντικό τμήμα της συλλογικής μνήμης για τις επόμενες γενιές, καθώς και η πρόσβαση του κοινού σε αυτό; Πώς μπορεί να εξασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή πρόσβαση στο υλικό αυτό, ώστε να συμβάλει σε νέες και καινοτόμες ερμηνείες της πρόσφατης ιστορίας μας; Τέλος, ποιες είναι οι προκλήσεις που θέτει η ψηφιακή επανάσταση στη διαχείριση αρχείων προφορικών μαρτυριών; Ποια είναι τα προβλήματα που τίθενται όσον αφορά τα νομικά και δεοντολογικά ζητήματα, την αποθήκευση ψηφιακών αρχείων, την ψηφιοποίηση αναλογικών ηχητικών αρχείων, την παροχή πρόσβασης στο υλικό μέσω του Διαδικτύου, την καταλογογράφηση και ευρετηρίαση ψηφιακών τεκμηρίων;

Αυτά είναι μερικά από τα σημαντικά ζητήματα που θα συζητηθούν στο σεμινάριο. Θα συμμετάσχουν φορείς και συλλογικότητες που διατηρούν ή ενδιαφέρονται να αποκτήσουν αρχεία προφορικών μαρτυριών: ιστορικά αρχεία, βιβλιοθήκες, μουσεία, πανεπιστημιακά τμήματα, σχολεία και ομάδες προφορικής ιστορίας.

Την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου και ώρα 19:45 ο Rob Perks θα δώσει επίσης δημόσια διάλεξη στο Ιστορικό Αρχείο, με θέμα:

 "Listening to history: using oral history and memory in museums and galleries”.