Αρχική σελίδα » Έρευνες για την Ιστορία του Πανεπιστημίου Αθηνών » Ιστορία του Πανεπιστημίου Αθηνών / Ιστορία των Σχολών » Έρευνα για τη Σχολή Θετικών Επιστημών

Έρευνα για τη Σχολή Θετικών Επιστημών

Ιστορία της Σχολής Θετικών Επιστημών, 1904-2004

Για να μπορέσετε να πλοηγηθείτε με ευκολία στις "Βάσεις Βιογραφικών και Επιστημονικών Δεδομένων των Διδασκόντων" και στους "Πίνακες Μαθημάτων" (βλ. παρακάτω) θα χρειαστεί να διαβάσετε το Εισαγωγικό Κείμενο καθώς και τα Τεχνικά Ζητήματα.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ενότητα και η αρτιότητα των στοιχείων, μπορείτε να ανοίξετε τις "Βάσεις Βιογραφικών και Επιστημονικών Δεδομένων των Διδασκόντων" με την εντολή OPEN με βάση την οποία το υλικό είναι προσβάσιμο μόνο για ανάγνωση, και όχι για οποιουδήποτε είδους επέμβαση. Θα σας παρακαλούσαμε τυχόν διορθώσεις ή παρατηρήσεις να μας τις αποστείλετε μόνο σε κείμενο word, και στη συνέχεια εμείς θα τις περάσουμε ηλεκτρονικά.

Τμήμα Μαθηματικών

Βάση Βιογραφικών και Επιστημονικών Δεδομένων των Διδασκόντων 

Πίνακας Μαθημάτων 

Τμήμα Χημείας

Βάση Βιογραφικών και Επιστημονικών Δεδομένων των Διδασκόντων 

Πίνακας Μαθημάτων 

Τμήμα Φαρμακευτικής

Βάση Βιογραφικών και Επιστημονικών Δεδομένων των Διδασκόντων 

Πίνακας Μαθημάτων 

Τμήμα Φυσιογνωσίας & Γεωγραφίας

Πίνακας Μαθημάτων 

Τμήμα Βιολογίας

Βάση Βιογραφικών και Επιστημονικών Δεδομένων των Διδασκόντων 

Πίνακας Μαθημάτων 

Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος

Βάση Βιογραφικών και Επιστημονικών Δεδομένων των Διδασκόντων 

Πίνακας Μαθημάτων 

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Βάση Βιογραφικών και Επιστημονικών Δεδομένων των Διδασκόντων 

Πίνακας Μαθημάτων