Αρχική σελίδα » Αναγνωστήριο » Κανονισμός Αναγνωστηρίου

Κανονισμός αναγνωστηρίου

- Το Ιστορικό Αρχείο διαθέτει Αναγνωστήριο για την εξυπηρέτηση των ερευνητών του, το οποίο λειτουργεί  Δευτέρα  έως και Πέμπτη,  9:30 – 14:30

- Η μελέτη του αρχειακού υλικού και των βιβλίων γίνεται αποκλειστικά στο Αναγνωστήριο του Αρχείου.

- Οι ερευνητές συμπληρώνουν τη Φόρμα Αιτήματος, και υπογράφουν το Βιβλίο Επισκεπτών.

Ο/η υπεύθυνος/η του Αναγνωστηρίου διευκολύνει τους ερευνητές με πληροφορίες (προφορικά ή με τη διάθεση καταλόγων) για την ταξινόμηση του αρχειακού υλικού.

 - Οι ερευνητές δεν έχουν πρόσβαση στο αρχειοστάσιο.

- Το Αρχείο διατηρεί το δικαίωμα να μην διαθέτει υλικό, το οποίο έχει ήδη ψηφιοποιηθεί και βρίσκεται στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πέργαμος» για λόγους προστασίας του υλικού.

-  Αίτημα αναγνώστη μπορεί να μείνει ανεκτέλεστο προσωρινά, σε περίπτωση που το σχετικό υλικό είναι φθαρμένο, συντηρείται ή ψηφιοποιείται.

- Οι ερευνητές οφείλουν να μελετούν το υλικό που τους διατίθεται με προσοχή προς αποφυγή φθοράς του. Επίσης, οφείλουν να χειρίζονται με ιδιαίτερη προσοχή τα λυτά έγγραφα ώστε να μην διαταράσσεται η σειρά τους.

 - Οποιαδήποτε έκδοση φιλοξενήσει στα περιεχόμενά της υλικό του Αρχείου υποχρεούται να το αναφέρει (το Αρχείο) ως πηγή του δημοσιευμένου υλικού (βλ. τρόπο παραπομπής στην ιστοσελίδα του).

- Η φωτογράφηση αρχειακού υλικού επιτρέπεται σε συνεννόηση με τον/την υπεύθυνο/η του Αναγνωστηρίου.

- Επιτρέπεται περιορισμένος αριθμός φωτοτυπιών επί πληρωμή. Η φωτοτυπική αναπαραγωγή του υλικού γίνεται αποκλειστικά από τον/την υπεύθυνο του Αναγνωστηρίου, εκτελείται ανάλογα με τον φόρτο εργασίας των υπαλλήλων και δεν παραδίδεται οπωσδήποτε αυθημερόν. Σε περίπτωση ευαίσθητων/φθαρμένων εγγράφων μπορεί να μην επιτραπεί η φωτοτυπική αναπαραγωγή τους.

- Εκτυπώσεις του ψηφιοποιημένου  αρχειακού υλικού επιτρέπονται υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και για τη φωταναπαραγωγή τους.

- Το Αρχείο είναι υπεύθυνο για την τήρηση των προσωπικών δεδομένων και τη διατήρηση των πνευματικών δικαιωμάτων επί του αρχειακού υλικού που διαθέτει. Για το αρχειακό υλικό, στο οποίο περιλαμβάνονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, οι ερευνητές συμπληρώνουν σχετική υπεύθυνη δήλωση.

- Το Ιστορικό Αρχείο κοινοποιεί στην ιστοσελίδα του (www.archive.uoa.gr) ανακοινώσεις για τη μη λειτουργία του Αναγνωστηρίου σε περιπτώσεις απασχόλησης του προσωπικού με άλλες εργασίες  (π.χ. μεταφορά αρχειακού υλικού, εργασίες συντήρησης μηχανημάτων και κτιριακών εγκαταστάσεων).

Με το παρόν έγγραφο, ο ερευνητής αποδέχεται τους όρους και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ι.Α.ΕΚΠΑ

 

 Για να δείτε ή να εκτυπώσετε την αίτηση πατήστε εδώ